اساتید

داریوش دارابی

* مدرس برتر ریاضیات، هوش و دوره های GMAT
* طراح برتر سوالات هوش در ایران
* مدیر تالیف انتشارات پویش
* مؤلف کتب ریاضی انتشارات گاج در تمامی پایه های متوسطه اول (IQ جامع تیزهوشان، کارپوچینو، سیرتاپیاز و …)
* مؤلف کتب آدمی برفی و دلفین ریاضی ششم تیزهوشان واله
* سرپرست مؤلفان کتاب CPU انتشارات پویش

دکتر امین یزدی زاده

* مدرس برتر هوش کلامی
* سرپرست المپیادهای ادبی کشور در سال های اخیر
* مؤلف کتاب هوش کلامی نیترو انتشارات پویش
* مؤلف کتاب 50 آزمون انتشارات پویش
* مؤلف کتاب خط به خط هوش کلامی انتشارات پویش
* مؤلف کتاب درک آباد هوش کلامی انتشارات پویش
* مؤلف کتاب هوش کلامی و ادبی انتشارات مهر و ماه

سهیل هادیان

* مدرس برتر ریاضیات و هوش
* مدرس مدارس برتر سلام، نوآور، نیکان، علوی و …
* طراح سوالات آزمون های تیزهوشان مبتکران و گاج
* مؤلف کتاب هوش مالتیپل خیلی سبز
* مؤلف کتاب ریاضی ششم تیزهوشان خیلی سبز
* مؤلف کتاب ریاضی هفتم تیزهوشان مهر و ماه
* طراح سوالات ریاضی هشتم نرم افزار منتا

محمد کنفچیان

* مدرس برتر ریاضیات و هوش
* طراح سوالات آزمون های قلم چی، مبتکران و خیلی سبز
* مدیر تالیف انتشارات مدرسان شریف
* مدرس فیلم های آموزشی قلم چی، رهپویان دانش، گاج و …
* مؤلف کتاب CPU انتشارات پویش
* مؤلف کتاب فینگر هوش تصویری انتشارات پویش
* مؤلف کتاب 31 استان ریاضی نهم انتشارات پویش

هاله ایمانی

* مدرس برتر ریاضیات و هوش
* طراح آزمون های هوش
* معاونت مدیر تالیف انتشارات گاج
* مؤلف کتاب جامع هوش IQ انتشارات گاج
* مؤلف آدینه برگ های انتشارات گاج
* ناظر علمی و برنامه ریز کتاب هوش اسمارتیز
* مؤلف کتاب ریاضی تیزهوشان هشتم انتشارات علوی

مرجان قاسمی

* مدرس برتر ریاضیات و هوش
* مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر
* طراح آزمون های هوش
* با بیش از 15 سال سابقه تدریس
* برگزار کننده ی همایش های استعدادهای درخشان
* همکاری در تالیف کتاب های هوش و استعداد تحلیلی
* مدرس فیلم های آموزشی اسمارتیچ